Валовий внутрішній продукт у 2008 році


І квартал

ІІ квартал

ІІІ квартал

ІV квартал

У цілому за рік

Валовий внутрішній продукт
у фактичних цінах

187717

233700

275777

252670

949864

квартал поточного року у відсотках до відповідного кварталу минулого року

106,3

106,2

106,4

92,0

102,1

Склад валового внутрішнього продукту


1. За виробничим методом


1.1. Випуск

409710

507493

605498

559962

2082663

1.2. Проміжне споживання

250020

306237

364237

334976

1255470

1.3. Валова додана вартість

159690

201256

241261

224986

827193

1.4. Податки за виключенням субсидій на продукти

28027

32444

34516

27684

122671

2. За розподільчим методом


2.1. Оплата праці найманих працівників

98687

115873

120786

130141

465487

2.2. Податки за виключенням субсидій на виробництво та імпорт

27844

29904

34264

26331

118343

2.3. Валовий прибуток, змішаний доход

61186

87923

120727

96198

366034

3. За методом кінцевого використання


3.1. Кінцеві споживчі витрати

160245

182442

194286

215516

752489

в тому числі:


домашніх господарств

125825

137701

152730

160309

576565

некомерційних організацій, що обслуговують домашні господарства

1795

1850

1922

2071

7638

сектору загального державного управління

32625

42891

39634

53136

168286

в тому числі:


індивідуальні споживчі витрати

21348

28177

22981

32346

104852

колективні споживчі витрати

11277

14714

16653

20790

63434

3.2. Валове нагромадження

49949

70647

93989

59405

273990

в тому числі:


валове нагромадження основного капіталу

49604

65303

76778

66491

258176

зміна запасів матеріальних оборотних коштів

267

5274

17123

-7207

15457

придбання за виключенням вибуття цінностей

78

70

88

121

357

3.3. Експорт товарів та послуг

88517

116639

132177

107526

444859

3.4. Імпорт товарів та послуг

-110994

-136028

-144675

-129777

-521474

© Держкомстат України